آموزش خصوصي كامپيوتر

آموزش خصوصي كامپيوتر

وضعيت: 
در حال سرويس‌دهي
تاريخ بهره‌برداري: 
2014
تكنيك‌ها: 
HTML
CSS3
jquery
php
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5