بازرس انرژي

بازرس انرژي

وضعيت: 
منقضي شده
تاريخ بهره‌برداري: 
2012
توضيحات: 

سايت حاضر، قسمتي از يك پروژه بزرگ مي‌باشد كه در بين دانش‌آموزان دبستان‌هاي تهران اجرا گرديده است.

در اين پروژه، به هر دانش‌آموز كارت‌هايي داده شده كه بايستي در طي يك دوره‌، بر اساس آيتم‌هاي مشخص شده، امتيازات خود را با توجه به صرفه‌جويي در مصرف انرژي مشخص نموده و نهايتاً امتيازات و مشخصات خود را وارد نمايند.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
jquery
php
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft Expression Web
واژگان مرتبط: