سامانه درماني خاتم

سامانه درماني خاتم

وضعيت: 
نامشخص
تاريخ بهره‌برداري: 
2011
توضيحات: 

طرح فوق قسمتي از پروژه‌ي نرم‌افزار اتوماسيون داخلي بوده كه بر روي بستر اينترانت بيمارستان پياده‌سازي گرديده است.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
javascript
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Microsoft SharePoint Designer 2007
واژگان مرتبط: