كيهان جواهر

كيهان جواهر

سفارش دهنده: 
وضعيت: 
منقضي شده
تاريخ بهره‌برداري: 
2012
تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
jquery
joomla
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft Expression Web
واژگان مرتبط: