پارسيان طب سياه‌رود

پارسيان طب سياه‌رود

وضعيت: 
منقضي شده
تاريخ بهره‌برداري: 
2008
توضيحات: 

پروژه‌ي جاري، مربوط به شركت پارسيان طب سياه‌رود كه نماينده‌ي انحصاري محصولات آستوفيكس استراليا مي‌باشد.

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS
javascript
Flash
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Axialis Iconworkshop
Microsoft SharePoint Designer 2007
Swish Max
واژگان مرتبط: