پرديس مديريت تدبير

پرديس مديريت تدبير

وضعيت: 
در حال سرويس‌دهي
تاريخ بهره‌برداري: 
2015
توضيحات: 

سايت اطلاع‌رساني و ثبت‌نام مؤسسه آموزشي پردیس مدیریت تدبیر

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS3
jquery
Drupal
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft Expression Web
واژگان مرتبط: