سومین کنگره بین‌المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

کنگره آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

وضعيت: 
در حال سرويس‌دهي
تاريخ بهره‌برداري: 
2017/05/15
توضيحات: 

وب‌سايت اطلاع‌رساني و معرفي «سومین کنگره بین‌المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت»

تكنيك‌ها: 
HTML
CSS3
jquery
php
Drupal
font-face
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS5
Axialis Iconworkshop
Microsoft Expression Web