راديولوژي و سونوگرافي بيمارستان كاشاني

راديولوژي و سونوگرافي بيمارستان كاشاني

توضيحات: 

پاكت نامه‌ي طراحي شده جهت جواب راديولوژي و سونوگرافي بيمارستان آيت‌الله كاشاني اصفهان (اين كار به سفارش شركت سامان‌دژ چهلستون كه پيمانكار بخش راديولوژي و سونوگرافي بيمارستان كاشاني مي‌باشد، سفارش داده شده است).

رنگ‌بندي: 
Black
Blue
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
واژگان مرتبط: