بروشور تبليغاتي دق‌الباب ذكر يا علي

بروشور تبليغاتي دق‌الباب ذكر يا علي

توضيحات: 

بروشور تبليغاتي دق‌الباب ذكر يا علي(عليه‌السلام)

ابعاد: 
A5 (P)
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS