ديتادژ

ديتادژ

سفارش دهنده: 
توضيحات: 

كاتالوگ معرفي خدمات شركت ديتادژ

ابعاد: 
A4 (P)
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS