معرفي دق‌الباب ذكر يا علي

معرفي دق‌الباب ذكر يا علي

توضيحات: 

بروشور معرفي دق‌الباب ذكر يا علي جهت ارسال توسط پست به مساجد و اماكن مذهبي به منظور نصب در تابلوي اعلانات كه به صورت پاكت نامه طراحي گرديده است.

رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS