صندوق مهر امام رضا(ع)

صندوق مهر امام رضا(ع)

سفارش دهنده: 
توضيحات: 

استند نمايشگاهي صندوق مهر امام رضا(ع)

ابعاد: 
90cm x 200cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Illustrator CS5
Chalipa
واژگان مرتبط: