پورتال جامع دندان‌پزشكان ايران

پورتال جامع دندان‌پزشكان ايران

توضيحات: 

استند نمايشگاهي پورتال جامع دندان‌پزشكان ايران

ابعاد: 
90cm x 200cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Chalipa