سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هر چه بر سر ما مي‌رود ارادت اوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

توضيحات: 

خطاطي بيت «سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / كه هر چه بر سر ما مي‌رود ارادت اوست» از حافظ با خط شكسته نستعليق

ابعاد: 
Vector
رنگ‌بندي: 
Black
ابزارهاي مورد استفاده: 
Kelk 2000
واژگان مرتبط: