گروه كامپيوتري ققنوس

ققنوس

سفارش دهنده: 
توضيحات: 

كارت ويزيت گروه كامپيوتري ققنوس

ابعاد: 
Visit Standard (84mm x 48mm)
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000