مهدي شهري

مهدي شهري

سفارش دهنده: 
توضيحات: 

كارت ويزيت شخصي استاد مهدي شهري، مربي و داور رسمي فدراسيون جودو اصفهان

ابعاد: 
Visit Standard (84mm x 48mm)
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Kelk 2000
واژگان مرتبط: