پورتال جامع دندان‌پزشكان ايران

پورتال جامع دندان‌پزشكان ايران

توضيحات: 

كارت ويزيت پورتال جامع دندان‌پزشكان ايران

ابعاد: 
Visit Standard (84mm x 48mm)
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Chalipa
واژگان مرتبط: