اقرأ باسم ربك الذي خلق

بعثت

توضيحات: 

وال‌پيپر مذهبي با موضوع بعثت پيامبر گرامي اسلام(ص)

ابعاد: 
1024px x 768px
رنگ‌بندي: 
RGB
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS