روز معلم و شهادت استاد مطهري

روز معلم

توضيحات: 

شهادت استاد مرتضي مطهري تسليت و روز معلم گرامي باد

ابعاد: 
1024px x 768px
رنگ‌بندي: 
RGB
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
واژگان مرتبط: