چه روش‌هايي در تحقيقات زيست پزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرند؟

تحقيقات زيست پزشكي

توضيحات: 

طرح جلد كتاب چه روش‌هايي در تحقيقات زيست پزشكي مورد استفاده قرار مي‌گيرند؟

ابعاد: 
قطع وزيري
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS