لوگوي شركت سامان دژ چهلستون

سامان دژ

توضيحات: 

لوگوي شركت سامان دژ چهلستون (پيشرو در مديريت اسناد و مدارك پزشكي)

ابعاد: 
Vector
رنگ‌بندي: 
Black
Blue
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS