لوگوي محامد اسپرت

محامد اسپرت

توضيحات: 

لوگوي طراحي شده جهت شركت در مسابقه طراحي لوگوي محامد اسپرت

ابعاد: 
Vector
رنگ‌بندي: 
Blue
Green
Orange
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Illustrator CS5
واژگان مرتبط: