شهادت امام باقر(ع)

شهادت امام باقر(ع)

توضيحات: 

پوستر ويژه‌ي برگزاري مراسم شهادت امام باقر(ع)

ابعاد: 
35cm x 50cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS
Mir Emad (Maryam Soft)