پوستر همايش توليد و توسعه نرم‌افزار، چالش‌ها و راهكارها

همايش توليد و توسعه نرم‌افزار، چالش‌ها و راهكارها

توضيحات: 

پوستر همايش توليد و توسعه‌ي نرم‌افزار، چالش‌ها و راهكارها.

طراحي قسمت عنوان توسط آقاي محسن شهرياري صورت پذيرفته است.

ابعاد: 
35cm x 50cm
رنگ‌بندي: 
CMYK
ابزارهاي مورد استفاده: 
Adobe Photoshop CS